Start lists

2016-07-07: För mera info se Länk till Cross info

___________________________________________