Tidsschema

De flesta funktionärer behöver vara på plats senast kl 10 på fredag samt 8 på lördag och söndag.

Funktionärsansvariga har närmare besked