Tävling

Behovet av funktionärer är delvis grenspecifikt men generellt behövs funktionärer till flaggvakter längs banan, säkerhetsvakter vid grindar och diverse uppgifter i sekreteriaten