Praktikaliteter & Tider

Det är ett stort arrangemang och det finns mycket att se. Tänk på att du kan behöva gå lite för att se allt.

Vi kan av platsbrist inte erbjuda begränsad parkering inne på området för andra än handikappade,, VIP och press. Har du svårt att gå längre sträckor så går det att köra in och bli avlämnad vid kanslihuset men bilen måste köras ut igen av medföljande. Hoppas att ni har förståelse för detta.

Barn är välkomna men tänk på att det bullrar en del. Ta med hörselkåpor!

Åka gärna motorcykel. Då får du parkera inne på området (i mån av plats på lördagen).

OBS! Alla former av mini-bikes är förbjudna inne på området! Ta med cykel om du vill kunna transportera dig inne på området.

Parkering