Viktigt information!

Kravet på internationell FIM Licens för förare som kommer utifrån till Sverige för att deltaga i 53-års Racet Classic Trial.

Under senaste FIM mötet fattades följande beslut, att ett undantag för regeln om internationell licens för att deltaga bland annat i 53-Års Racet Classic Trial skall göras för alla nordiska förare.

För förare från Tyskland Holland Belgien England etc. har vi inte fått några besked. Om det finns förare därifrån som inte får hjälp, eller där resp. förbund inte utfärdar FIM internationell licens så kommer normal licens för resp. land att accepteras för start i 53-Års Racet.

För dessa förare är det ett krav för att kunna visa upp en personlig olycksfallsförsäkring knuten till licensen eller separat försäkring gällande för deltagande i Trialtävling, försäkringen skall även innehålla sjuktransport till förarens hemadress.

OBS!! Linköpings MS som klubb har ingen möjlighet att driva licensfrågor åt förare från andra länder mot deras förbund eller FIM.

På grund av licensfrågan kommer vi inte att ta ut efteranmälningsavgift efter2018-07-10, däremot skickas startlistorna för tryck straxt därefter.