Medlem 2018

Välkommen till Linköpings Motorsällskap!


Tanken med "anmälningssidan" är att du ska fylla i ditt namn och personnummer. När du gjort det på korrekt sätt kommer du vidare. Där kan du välja att bli medlem i en sektion eller flera. När du lämnat alla uppgifter vi behöver och klickar på skicka får du ett svarsmail med vårt BG-nr och information om vad vi vill ha för referens (ditt namn och personnummer)


Har du några frågor mailar du oss på lms@lms.se eller ringer kansliet på 013-362690.
Under varje sektionssida finner ni även kontaktpersoner inom varje sportgren.

Vårat bankgiro nummer är: 462-1355


Medlemsavgifter 2018

Årsmedlem 525 kr 19 år till 64år, fr o m födelseår 1999 t o m 1954
Årsmedlem 300 kr Ungdom 0-18 år t o m 2000
Senior 65 år och uppåt 1953 och tidigare
Stödmedlem 300 kr Ej bedriver tränings- och/eller tävlingsverksamhet.
**Föräldramedlemskap 100 kr Ej bedriver tränings- och/eller tävlingsverksamhet.
 
** Föräldramedlemskap kan tecknas av den som endera är förälder till medlem, som under året för medlemskapet maximalt blir 18 år gammal, sambo eller gift med förälder, eller är mor/farförälder. Ingen begränsning finns på hur många föräldramedlemskap som kan tecknas med utgångspunkt av en ungdoms medlemskap. Personnumret på den ungdom medlemskapen ska kopplas till ska uppges.

Träningskort 2018

**Träningskort finns ej för banracing och radiostyrd bilsport

Enskild medlem 700 kr Årskort
Barnkort 200 kr 0-11 år t o m födelseår 2007


Bli medlem / Förnya medlemskap