Medlem 2018

Välkommen till Linköpings Motorsällskap!


Tanken med "anmälningssidan" är att du ska fylla i ditt namn och personnummer. När du gjort det på korrekt sätt kommer du vidare. Där kan du välja att bli medlem i en sektion eller flera. När du lämnat alla uppgifter vi behöver och klickar på skicka får du ett svarsmail med vårt BG-nr och information om vad vi vill ha för referens (ditt namn och personnummer)


Har du några frågor mailar du oss på lms@lms.se eller ringer kansliet på 013-362690.
Under varje sektionssida finner ni även kontaktpersoner inom varje sportgren.

Vårat bankgiro nummer är: 462-1355


Medlemsavgifter 2018

Årsmedlem 525 kr 19 år till 64år, fr o m födelseår 1999 t o m 1954
Årsmedlem 300 kr Ungdom 0-18 år t o m 2000
Senior 65 år och uppåt 1953 och tidigare
Stödmedlem 300 kr Ej bedriver tränings- och/eller tävlingsverksamhet.
**Föräldramedlemskap 100 kr Ej bedriver tränings- och/eller tävlingsverksamhet.
 
** Föräldramedlemskap kan tecknas av den som endera är förälder till medlem, som under året för medlemskapet maximalt blir 18 år gammal, sambo eller gift med förälder, eller är mor/farförälder. Ingen begränsning finns på hur många föräldramedlemskap som kan tecknas med utgångspunkt av en ungdoms medlemskap. Personnumret på den ungdom medlemskapen ska kopplas till ska uppges.

Träningskort 2018

Enskild medlem 700 kr Årskort
Barnkort 200 kr 0-11 år t o m födelseår 2007

Bli medlem / Förnya medlemskap