Vill du läsa mailet i din webbläsare, klicka här

Medlemsinformation mars 2015
ÅRSMÖTE 25 mars kl 18.00

Plats: Klubbhuset på Motorstadion - ingen föranmälan

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Ta med ditt medlemskort!

Observera att medlemsavgiften måste vara erlagd för att ni ska ha rösträtt.
Motorsportssäsongen är i antågande!
Har du ännu inte löst ditt medlemskap och/eller träningskort är det hög tid att göra det, så att du hinner få licenser och dylikt innan det drar igång.
För att få en årlig koll på adresser, mailadresser och telefonnummer vill vi att ni "registrerar" er på lms.se/blimedlem.
Medlemskap tecknas/förnyas via vår hemsida lms.se. På förstasidan finns en knapp "medlemskap 2015". När ni fyllt i era uppgifter i rätt format kommer ni att få ett svarsmail med BG-nr, referensuppgifter och aktuell summa.
Är du säker på att du inte ändrat några uppgifter så som mail, mobilnr etc går det bra att bara skriva namn+personnummer som meddelande på inbetalningen till BG 462-1355. Årets avgifter se nedan.

För att inneha förtroendeuppdrag inom sektionsstyrelserna samt funktionärssysslor som kräver licens ska medlemsavgift erläggas (stödmedlem räcker).

Personal
LMS har för närvarande en tf verksamhetschef och 6 anställda
Kjell Wahlfridsson är tillförordnad verksamhetschef
Annika Mojanis Kansli/Reception/Ekonomi
Veronica Johansson, vikarie Kansli/Reception/Ekonomi
Katarina Törestrand Trafikövningsutbildning/Uthyrning av halkbanan och asfaltsbanorna
Henrik Lorin, Shlimon Shlimon och Tony Ahl anläggning/maskin
 
Anläggningen
Byggnation av ”Rosa huset" i depån pågår och färdigställandet beräknas vara klart under maj 2015.
Årsavgifter 2015

Medlem

Ungdom 0 - 18 år (tom 1997)             275
Vuxen 19 - 64 år (1996-1951)            525
Senior från 65 år (-1950)                    275
Stödmedlem (ej aktiv)                         200
 
Träningskort *
Enskild medlem                                   650   
Barnkort 0-11 år (tom 2004)             100
 
*Träningskort kan endast lösas tillsammans med aktivt medlemskap

**************************************************
Observera att för motocross gäller särskilda regler (enl Svemos föreskrifter) för vårdnadshavare till förare under 16 år. Läs paragraf 2.2.1 angående bestämmelser för vårdnadshavare.

http://multi.mediapaper.nu/?PubId=A994B5DA954204745E32A6558B18F2F7

***************************************************
Alla medlemskort till dags datum är skickade. Har ni betalt och inte fått kortet går det bra att visa upp kvitto på inbetalningen.
Observera att inga inbetalningskort kommer att skickas ut till medlemmar med e-postadress. Allt för att värna om miljön och minskade portokostnader.
Linköpings Motorsällskap fyller 90 år
Boka in 30 maj i era almanackor. Mer info kommer
VÄL MÖTT PÅ LINKÖPINGS MOTORSTADION


    
lms@lms.se     

Det här är ett meddelande från . Vi hoppas att den här kommunikationen är välkommen.
Om du inte vill få mer information från oss i framtiden, så kan du avregistrera dig här