Linköpings motorsällskap | Senaste nytt

LMS Nyheter


2020-06-05

Pressmeddelande 55-Årsracet 2020-06-05

Spridningen av Covid-19 har fått stora konsekvenser för hela samhället och vi måste idag tyvärr meddela att vi tvingas ställa in Årsracet 2020.

Sverige, liksom de flesta andra länder befinner sig i ett allvarligt och utsatt läge, och ingen kan idag säga när situationen lättar.

Detta blev ytterligare tydligt vid Folkhälsomyndighetens pressträff där man visserligen öppnar upp för elitidrott utan publik, men reserestriktionerna samt restriktionerna för offentliga tillställningar (bland annat max 50 personer) ligger kvar tills vidare.

I det rådande läget samt med Folkhälsomyndighetens restriktioner enligt ovan så fattade Linköpings Motorsällskaps styrelse och MCHK-r styrelse beslutet att ställa in årets tävling.

De senaste månaderna har vi utrett alla tänkbara möjligheter, inklusive flytt till senare datum under året, men ser tyvärr ingen annan utväg än att ställa in.

Vi har två huvudsakliga faktorer som är avgörande:

    • Ingen eller begränsad tillgång till sjukvård under tävlingstillfället samt risk för att ytterligare belasta en redan hårt ansatt sjukvård i samhället.

    • Inget tillstånd för detta publika evenemangs genomförande från myndigheter och förbund, restriktioner i resande inrikes och internationellt och sociala kontakter vid ett så stort arrangemang. 

Vi jobbar vidare för att utveckla Årsracet inför 2021, så håll utkik efter nyheter och information på vår hemsida samt våra sociala kanaler.

Med förhoppning om en skön sommar och på återseende 6-8 augusti 2021.
Niklas Wahlström, Ordförande Linköpings Motorsällskap.
Björn Nordensten, Ordförande MCHK-R.

2020-05-29

Pressmeddelande Stångebroslaget 2020

Pressmeddelande Stångebroslaget 2020-05-29
 

Spridningen av Covid-19 har fått stora konsekvenser för hela samhället och vi måste idag tyvärr meddela att vi tvingas flytta årets Stångebroslag till 2021.

 

Sverige, liksom de flesta andra länder befinner sig i ett allvarligt och utsatt läge, och ingen kan idag säga när situationen lättar.
Detta blev ytterligare tydligt vid Folkhälsomyndighetens pressträff idag där man visserligen öppnar upp för elitidrott utan publik, men reserestriktionerna samt restriktionerna för offentliga tillställningar (bland annat max 50 personer) ligger kvar tills vidare.

I det rådande läget samt med Folkhälsomyndighetens restriktioner enligt ovan så fattade Stångebroslagets organisationskommitté idag 2020-05-29 beslutet att flytta årets tävling till 2021.

 

De senaste veckorna har vi utrett alla tänkbara möjligheter, inklusive flytt till senare datum under året, men ser tyvärr ingen annan utväg än att flytta tävlingen till 9-11 juli 2021.

 

Som tidigare meddelat var tre huvudsakliga faktorer avgörande:

§  Ingen eller begränsad tillgång till sjukvård under tävlingstillfället samt risk för att ytterligare belasta en redan hårt ansatt sjukvård i samhället.

§  Inget tillstånd för genomförande från myndigheter och förbund, restriktioner i resande och sociala kontakter vid ett så stort arrangemang.

§  Ingen tillgång till terräng vid genomförbara alternativa datum.

 

 

Beslutet att flytta tävlingen innebär följande:

§  Redan anmälda inför 2020 flyttas till 2021.
Stångebroslaget justerar eventuella åldersklassbyten och seedar efter 2019 års resultat.

§  De köpta presentkorten för 2020 som ej ännu använts kommer vara giltiga även för anmälan till 2021.

§  Nuvarande anmälan kommer vara öppen till 23:59 2020-06-03 för de som vill anmäla sig till Stångebroslaget 2021 med 2020 års anmälningsavgift.
För att ekonomiskt säkerställa Stångebroslaget aviserar vi härmed en avgiftshöjning vid ordinarie anmälan som öppnar senare i höst.

§  Den som anmält sig till 2020 och inte vill genomföra Stångebroslaget 2021 kan avanmäla sig enligt instruktion i inbjudan före 23:59 2020-06-03.

 

 

Vi jobbar vidare för att utveckla Stångebroslaget inför 2021, så håll utkik efter nyheter och information på vår hemsida samt våra sociala kanaler.

 

 

Med förhoppning om en skön sommar och på återseende den 9-11 juli 2021.

 

Mats Berzelius, Ordförande Linköpings Motorsällskap Endurosektionen

Anders Rönning, Ordförande Försvarsmaktens Enduroklubb

 

 

2020-04-15

Årsmötet flyttat igen!

ÄNDRAD DAG FÖR ÅRSMÖTE! (2020-05-14)

Pga av spridningsrisken av Covid-19 så har idag styrelsen valt att flytta årsmötet igen.

Ny dag: 2020-08-24
Tid: 19:00
Plats: Linköpings Motorstadion, kanslihuset

Vi följer utvecklingen, lyssnar på våra myndigheters rekommendationer och därav kan denna dag justeras igen när vi närmar oss aktuella datumet. Ev kan det komma en lösning för digitalt genomförande.

Niklas Wahlström

Ordförande Linköpings Motorsällskap

2020-04-03

Riktlinjer Covid-19, 2020-04-03 OBS! Uppdaterade!

Riktlinjer Covid-19, 2020-04-03

 

Efter samtal med Polismyndigheten har vi nu tagit fram nya riktlinjer som gäller ALLA sektioner på HELA motorstadion.

Evenemang så som träning, tävling etc. som hålls på Sviestad skall köras ”publikfritt” dvs. enbart aktiva utövande medlemmar plus 1st. mekaniker per utövande medlem samt funktionärer får vistas inom stadion.

Detta då vi blivit informerade om att högst 50 personer som publik får vistas på motorstadion samtidigt.

Då vi i nuläget inte har praktiska möjligheter att räkna samtliga in och utpasserande under dagen är således våra direktiv att köra samtliga träningar etc. publikfritt.

Det är upp till varje sektionsordförande att sprida denna information till sina medlemmar på respektive sektions Facebook, hemsidor etc.

Antalet aktiva medlemmar per träning/sektion gäller precis som innan max 50 st., delar man depå så sprider man ut sig och använder all den yta som vi har på stadion, kläm inte ihop er.

 

Om detta inte efterlevs kommer vi att bli tvungna att stänga hela motorstadion tillsvidare.

Styrelsen

Linköpings Motorsällskap

Följ oss i sociala medier!