Linköpings motorsällskap | Senaste nytt

LMS Nyheter


2020-03-28

LMS Riktlinjer Covid-19

Hej!

 

I dessa tider då vi så sent som för bara någon timme sen fick tajtare restriktioner pga Corona-viruset, så har en grupp i styrelsen tagit fram riktlinjerna som vi inom LMS skall följa. Dessa hittar ni här.

 

Vad det gäller tävlingar så det är fortfarande respektive sektion, i samråd med sitt förbund, som bestämmer om tävling skall genomföras eller inte, och under vilka förutsättningar.

 

Lennart Falk och David Björklund har utsätts till ansvariga för att bevaka, ta in och uppdatera information för styrelsen och LMS under Corona-pandemin, och det är också dem NI skall vända er till för att diskutera eventuella scenarier. De har i sin tur tilldelats befogenhet att ta beslut, men även att hålla på beslut för sektioner/tävlingar om de anser att styrelsen i sin helhet bör informeras först.

 

Ordföranden finns alltid tillgänglig för diskussion med.

2020-03-17

Information Coronavirus

Linköpings Motorsllskap följer de direktiv och rekommendationer som myndigheter och förbund ger samhället och organisationer.

Då vår idrott arbetar under Svenska bilsportsförbundet och Svemo, så länkar vi till deras informationssidor här:

- SBF förstasida där deras informationer publiceras:

https://www.sbf.se/

- Svemo informationssida angående Coronavirus

https://www.svemo.se/forbundet/Corona/

Vi uppmanar alla att följa de direktiv och rekommendationer som utfärdas, hälsan är viktigast av allt.

2020-03-03

Kallelse till årsmöte för 2019 - Ny dag pga Coronavirus!

OBS! Nytt datum för årsmötet! OBS!

LINKÖPINGS MOTORSÄLLSKAP kallar till årsmöte 27 april 2020 kl 19.00 på motorstadion, kanslihuset.

Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Dagordning för kvällen kommer publiceras senast 3v innan mötet.

 

Niklas Wahlström

Ordförande Linköpings Motorsällskap

2019-11-25

Linköpings Motorsällskap + Cardskipper = digitala medlemskort inför 2020

Inför 2020 så kommer Linköpings Motorsällskap att gå över till digitala medlemskort. Det nya konceptet lanseras tillsammans med företaget Cardskipper som vi nu är kunder hos. Istället för fysiska medlemskort så kommer ditt medlemskort för 2020 finnas tillgängligt i Cardskippers app i din smarttelefon eller via Cardskippers hemsida. Den nya lösningen frigör en hel del arbete som gör att vi kan lägga större fokus på er medlemmar. Genom att gå över till digitalt medlemskap kommer föreningen också att spara in kostnader för både tryck av medlemskort, utskick och medlemshantering. Ytterligare en anledning till bytet är att det varken är modernt eller hållbart för miljön med fysiska medlemskort. Vidare information om hur du går tillväga för att ladda ner appen och registrera dig kommer inom kort.

För de medlemmar som inte har internet eller av annan anledning inte vill ha sitt medlemskort digitalt kommer vi naturligtvis ordna en speciallösning där vi fortfarande kan skicka ett kort med posten.

Du som är livstidsmedlem eller hedersmedlem kommer att bli överförd automatiskt eller bli kontaktad ifall dina uppgifter måste uppdateras. För vidare frågor om den nya lösningen vänligen maila lms@lms.se så svarar vi så fort vi har möjlighet.

Du som löser ditt medlemskap under december månad blir automatiskt medlem för både 2019 och 2020.

Följ oss i sociala medier!