Linköpings motorsällskap | Ljud & Buller

Detta är ett samarbete RF/SISU och att vi är den första motorföreningen i Östergötland som har blivit godkända. 


Det mycket viktiga med att följa de krav vi har på ljudnivåer, eller varför vi tjatar så mycket
om att vi måste följa de krav vi har på oss från våra resp. förbund Svemo resp. SBF,
Linköpings kommuns miljökontor samt våra grannar närboende runt oss 

Bakgrund:

Under perioden 2019-2021 har vi fått in ett antal klagomål på störande ljud från vår anläggning. Miljökontoret meddelade vid sitt senaste tillsynsmöte baserat på de klagomål som kommit in att vi skall följa  aturvårdsverkets riktlinjer avseende max. buller hos våra närboende. Dessa riktlinjer är max 60 dBA vardagar och lördagar fram till 19:00, och max 55 dBA söndagar och efter klockan 19:00 vardagar.

Åtgärder vi gjort och våra förbunds ljudnivåkrav:

För att visa att vi lever upp till kraven har vi blivit ålagda att göra teoretiska ljudutbredningar baserat på referens ljudvärden som våra förbund tagit fram. Samtidigt pågår ett arbete med påbyggnad av våra bullervallar, dessa ger oss lite hjälp, men det är nivån på ljudet från källan d.v.s. våra fordon, bilar och motorcyklar som måste leva upp till sina resp. förbunds reglemente. Som är enligt följande: Om vi kör enligt våra reglementen ligger vi precis på gränsen till max tillåten nivå hos dom som klagar 

Följ oss i sociala medier!