Välkommen till Linköpings Motorsällskap & Linköpings Motorstadion -Sviestad Kontakta oss

 


28/2 2020  |Information/kungörelse ang. organisationsförändring LMS.

På styrelsemötet 2020-02-26, togs beslut om följande förändringar i organisationen, och dess pågående projekt.

Beslutade att inte jobba aktivt just nu med ombyggnad/utbyggnad av anläggningen enligt projekt ”Sviesta 2.0”, detta p.g.a. att mer detaljerad förstudie i projektet måste göras, och med tanke på att kommande säsong är närliggande i tid, så är målsättningen att presentera ”sviesta2.0” och flera alternativ vid nästa årsmöte eller vid extrainkallat sådant.

Vidare blev styrelsen och Niklas Wahlström överens om att avsluta konsultanställningen som verksamhetschef för Linköpings motorstadion.

Niklas Wahlström kvarstår som ordförande tom årsmötet den 30 mars.

Som ställföreträdande verksamhetschef utses Utbildningschef Peter Falk (TÖP)10/5 2020  | ÖPPET HUS PÅ MOTORSTADION
Prova-PÅ, kläm/känn och kanske få chansen att åka med i några av våra actionfyllda grenar!
En heldag för hela familjen i motorsportens tecken.

 

MER INFORMATION KOMMER UNDER VÅREN

3/12 2019


Följ oss i sociala medier!